Zapisnici sa otvaranja ponuda za natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje ponuda pristiglih po natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin.

Općina Garčin je raspisala Javni natječaj dana 11.09.2019., Klasa: 021-05/19-01/160, Urbroj: 2178/06-01-19-01.

Natječaj je objavljen na Internet stranici Općine Garčin i oglasnoj ploči Općine Garčin dana 11.09.2019. godine. Rok za predaju ponuda je istekao 12.10.2019. godine, a otvaranje ponuda obavljeno je 21.10.2019. godine u 19:00 sati u prostorijama Općine na adresi Kralja Tomislava 92, Garčin.

Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 66 ponuda koje su predane u ostavljenom roku.

Pristupa se otvaranju pravodobno predanih ponuda, po redoslijedu kako su zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin.

 

PRILOZI

Zapisnik o otvaranju ponuda, 21.10.2019. godine

Zapisnici sa otvaranja ponude od 21.10.2019. (1)

Skip to content