Općinsko vijeće (saziv 2013. godine)

Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu, imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:

  • da svoj dolazak najave osobno, telefonom, faxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;
  • ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
  • pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema redoslijedu prijavljivanja;
  • osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 8 sati prije početka sjednice.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.

[accordion]

[toggle title=”28. sjednica, 15. ožujka 2017.”]

Zapisnik sjednice Općinskog vijeća 2017-28

[/toggle]

[toggle title=”27. sjednica, 15. veljače 2017.”]

Zapisnik sjednice Općinskog vijeća 2017-27

[/toggle]

[toggle title=”26. sjednica, 14. prosinca 2016.”]

Zapisnik sjednice Općinskog vijeća 2017-26

[/toggle]

[toggle title=”25. sjednica, 9. studenoga 2016.”]

Zapisnik sjednice Općinskog vijeća 2017-25

[/toggle]

[toggle title=”24. sjednica, 24. kolovoza 2016.”]

Zapisnik sjednice Općinskog vijeća 2017-24

[/toggle]

[toggle title=”23. sjednica, 20. lipnja 2016.”]

Zapisnik sjednice Općinskog vijeća 2017-23 telefonska

[/toggle]

[toggle title=”22. sjednica, 31. svibnja 2016.”]

Zapisnik sjednice Općinskog vijeća 2017-22

[/toggle]

[toggle title=”21. sjednica, 10. ožujka 2016.”]

Zapisnik sjednice Općinskog vijeća 2017-21

[/toggle]

[toggle title=”20. sjednica, 4. veljače 2016.”]

Zapisnik sjednice Općinskog vijeća 2017-20

[/toggle]

[/accordion]

SADRŽAJ

Skip to content