Garčin d.o.o. – komunalno poduzeće

Adresa: Kralja Tomislava 92, Garčin

OIB: 45959161935

Kontakt telefon:

Direktor

Tomislav Vinković

Tel:

Članovi nadzornog odbora

Željko Šimič, predsjednik

Ivica Lacković, zamjenik predjednika

Blaženka Trabalko, član nadzornog odbora

Dokumenti

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Garčin d.o.o. – Izjava o fiskalnoj odgovornosti 2014

SADRŽAJ

Skip to content