Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik JUO

Marko Barić mag.iur.

Tel: 035 422-442

e-mail: procelnik.garcin@gmail.com

Referent za EU  projekte i javnu nabavu

Miroslav Štefanac ing.stroj.

Tel: 035 422-442

e-mail: miroslav.stefanac@gmail.com

Administrativni tajnik

Ivana Klišanić

Tel: 035 422-442

e-mail: garcin.opcina@gmail.com

Referent za financije

Monika Smoljo bacc.oec.

Viši računovodstveni referent JUO Općine Garčin

Tel: 035/476-016

e-mail: racunovodstvo.opcina.garcin@gmail.com

Komunalni redar

Ivica Ninković ing.stroj.

komunalni redar Općine Garčin

Tel: 035/422-051/ 099 459 1287

e-mail: komunalniredar.opcinagarcin@gmail.com

Osoba za nepravilnosti

Miroslav Štefanac

Tel: 035 422-442

Mob: 098/731-254

Fax: 035 423-930

e-mail: miroslav.stefanac@gmail.com

Dokumenti Jedinstvenog upravnog odjela

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Garčin

Pravilnik o unutarnjem redu JUO

Rješenje brojčane oznake_2017

Plan_klasifikacijskih_oznaka_2017

04.01.2020. . – Plan prijma u službu za 2021. godinu

Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku JUO

Etički kodeks – jedinstveni upravni odjel

SADRŽAJ

Skip to content