Upis djece u program predškole za 2016./2017.

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 101/97, 107/07 i 94/13.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (“Narodne novine” 107/14.) Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić “Ivančica Oriovac” objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2016/2017. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić ,,Ivančica Oriovac” objavljuje javni poziv za upis djece u program:

  1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2010. god. do 31.03.2011. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
  • Preslike osobnih iskaznica roditelja
  • Potvrda”nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  • Preslika kartona imunizacije
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 2l. studenog do 5. prosinca 20l6.u općini prebivališta djeteta.

 

PRILOZI

Zahtjev

Skip to content