Službeno glasilo Općine Garčin, broj 6-2021

Službeno glasilo Općine Garčin 6-2021, 16.04.2021.

Prilozi Službenom glasilu br.6

Godišnji Plan unapređenja zaštite od požara 2021

Godišnji program – korištenje prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.20.-31.12.20

LEGALIZACIJA – Izvješće o utrosku sredstava od legalizacije za 2020. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020

Odluka o usvajanju Izvješća komisije za popis inventure, 14.04.2021.

OPĆI DIO – Izvršenje

ŠUMSKI DOPRINOS – Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

PRENAMJENA – Izvješće o utrošku sredstava za 2020

ZAKUP i PRODAJA – Izvješće o utrošku sredstava za 2020

Zadubravlje – Odluka o upisu statusa nerazvrstanih cesta – Zadubravlje, 14.04.2021.

Trnjani – Odluka o upisu promjene načina uporabe nerazvrstane ceste – Trnjani, 14.04.2021.

Izvješće o godišnjem popisu imovine

Izvješće o izvršenju PGO 2020, 25.02.2020.

Godišnji program – prihod od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa gradnje za 2020. godinu

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa poboljšanja standarda u 2020. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Skip to content