Službeno glasilo Općine Garčin broj 1-2021

Službeno glasilo Općine Garčin broj 1-2021, 29.01.2021.

Prilozi Službenom glasilu br. 1

Odluka o kratkoročnom zaduživanju (2)

5 Odluka o naknadi za novorođeno dijete – Općina Garčin

2 Odluka o usvajanju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. – Općina Garčin

6 Odluka-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na Izmjene i dopune Statuta-Dječjeg-vrtića-Latica-Garčin

7 Odluka-o-davanju-prethodne-suglasnosti-na Izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa u Dječjem-vrtiću-Latica-Garčin

8 Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem – Općina Garčin

9 Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Skip to content