Proračun za 2021. godinu.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2021. g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 30.06.2021.

Proračun Općine Garčin za 2021.godinu

Odluka o usvajanju Proračuna Općine Garčin za 2021. godinu

PRORAČUNA OPĆINE GARČIN 2021.G,S PROJEKCIJAMA 2022. I 2023.G.-PRIHODI

PRORAČUN OPĆINE GARČIN 2021. G, S PROJEKCIJAMA 2022. I 2023. G.- RASHODI

PRORAČUN OPĆINE GARČIN ZA 2021.G.S PROJEKCIJAMA 2022. I 2023. G. – RAČUN FINANCIRANJA

Odluka o usvajanju PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE GARČIN ZA 2021.G., S PROJEKCIJAMA 2022. I 2023. G.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE GARČIN ZA 2021.G., S PROJEKCIJAMA 2022. I 2023. G.

PRORAČUN OPĆINE GARČIN ZA 2021.-PRIHODI-POSEBNI DIO

PRORAČUN OPĆINE GARČIN ZA 2021.GODINU S POJEKCIJAMA 2022. I 2023. GODINA – RASHODI

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.

Program poboljšanja standarda 2021.

Program gradnje – 2021

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu

Prijedlog Proračuna za 2021. g.

VODIČ ZA GRAĐANE

Skip to content