Proračun za 2020. godinu.

Godišnje ostvarenje proračuna za 2020. godinu Općine Garčin

9 RASHODI POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

8 IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

4 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020 PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

5 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

3 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020 PRIHODI PREMA EKNOMSKOJ KLASIFIKACIJI

7 REZULTAT POSLOVANJA 2020.

6 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020 RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

II. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2020. g.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2020. NASLONA STRANICA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2020. PRIHODI

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2020. RASHODI

II. IZMJENE I DOPUNE RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE GARČIN ZA 2020.GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRORAČUNA 2020 PROGRAM GRADNJE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRORAČUNA 2020 PROGRAM POBOLJŠANJA STANDARDA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 30.6.2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna OG 01.01.2020.-30.06.2020.

OPĆI DIO – Izvršenje

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020 PRIHODI.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020 RASHODI.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020 KLASA 9.

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

POLUGODIŠNJI OBRAČUN OSTVARENJE PO POZICIJAMA

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2020. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OG ZA 2020. god. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

PRIHODI-OPĆI DIO

RASHODI-OPĆI DIO

RASHODI-POSEBNI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRORAČUNA 2020 PROGRAM GRADNJE.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRORAČUNA 2020 PROGRAM POBOLJŠANJA STANDARDA

Proračun Općine Garčin za 2020. godinu

Opći dio – PRIHODI

Opći dio – RASHODI

RASHODI – programska klasifikacija

Posebni dio – RASHODI

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.
Odluka o usvajanju Proračuna Općine Garčin za 2020. godinu
Program gradnje – 2020
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020.
Program poboljšanja standarda 2020.
Plan razvojnih programa Općine Garčin 2020

Prijedlog proračuna za 2020. godinu

Prijedlog proračuna 2020 OPĆI DIO – PRIHODI
Prijedlog proračuna 2020 OPĆI DIO – RASHODI
Prijedlog proračuna 2020 POSEBNI DIO – RASHODI
Prijedlog proračuna 2020 VODIČ ZA GRAĐANE
Nacrt Prijedloga – 2020. god.

Skip to content