Proračun za 2019. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 2019.

OPĆI DIO – Izvršenje
OPĆI DIO – RASHODI – EKON. KLAS.
OPĆI DIO – RASHODI – FUNKC. KLAS.
OPĆI DIO – RASHODI – IF
OPĆI DIO – REZ. POSL. – IF
OPĆI DIO – REZ.POSL. – EKON. KLAS.
POSEBNI DIO – ORGAN.KLASIF. – IF
POSEBNI DIO – ORGANIZ. KLASIF.
POSEBNI DIO – PROGRAM. KLASIF.
OPĆI DIO – PRIHODI – IF

1 Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019.
2 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Garčin za 2019. godinu
3 Program poboljšanja standarda i kvalitete života stanovništva Općine Garčin za 2019.
4 Plan razvojnih programa Općine Garčin za 01.01.-31.12.2019.
5 Program kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2019.
6 Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje od 01.01.-31.12.2019.
7 Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna OG za razdoblje od 01.01.-31.12.2019.
OPĆI DIO – Izvršenje

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin, 16.12.2019.

Rebalans 2019. god.
OPĆI DIO – PRIHODI
OPĆI DIO – RASHODI
OPĆI DIO – REZULT. POSL.
POSEBNI DIO – RASHODI

Program kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2019. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture
Program poboljšanja standarda i kvalitete života stanovništva Općine Garčin za 2019. godinu
Program gradnje – 2019

Plan razvojnih programa GARČIN 2019

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 30.6.2019.

01 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna .
02 OPĆI DIO – Izvršenje
03 OPĆI DIO – PRIHODI – EKON. KLAS.
04 OPĆI DIO – PRIHODI – IF
05 OPĆI DIO – RASHODI – EKON. KLAS.
06 OPĆI DIO – RASHODI – FUNKC. KLAS.
07 OPĆI DIO – RASHODI – IF
08 OPĆI DIO – REZ. POSL. – IF
09 OPĆI DIO – REZ.POSL. – EKON. KLAS.
11 POSEBNI DIO – ORGAN.KLASIF. – IF
12 POSEBNI DIO – ORGANIZ. KLASIF.
13 POSEBNI DIO – PROGRAM. KLASIF.

IDPRP 2018
Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Program poboljšanja kvalit. 1-6-19
Program gradnje – 1-6-19
Program kapitalnih ulaganja – 1-6-19
Program održavanja – 1-6-19

Plan proračuna Općine Garčin za 2019. godinu

Proračun 2019. – tekst

OPĆI DIO – prihodi

OPĆI DIO – rashodi

POSEBNI DIO – rashodi

POSEBNI DIO – rekapitulacija prihoda

Program poboljšanja standarda 2019.

Program gradnje – 2019

Program kapitalnih ulaganja – 2019

Program održavanja – 2019

PRP GARČIN 2019

Odluka o izvršavanju proračuna

VODIČ ZA GRAĐANE – PRORAČUN OPĆINE GARČIN

Prijedlog proračuna za 2019. godinu

Proračun 2019. – tekst

OPĆI DIO – prihodi

OPĆI DIO – rashodi

POSEBNI DIO – rashodi

POSEBNI DIO – rekapitulacija prihoda

VODIČ ZA GRAĐANE – PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE GARČIN

Obrazac za sudjelovanje u kreiranju proračuna

Skip to content