Proračun za 2018. godinu

Godišnje ostvarenje proračuna za 2018. godinu Općine Garčin

01 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.18-31.12.18
02 OPĆI DIO – Izvršenje
03 PRIHODI – ekonom. klasif.
04 RASHODI – ekonom. klasif.
05 REZUL. POSL. – ekonom. klasif.
06 PRIHODI – IF
07 RASHODI – IF
08 REZUL. POSL. – IF
09 RASHODI – funkcijska klasif.
10 POSEBNI DIO – organizacijska klasif.
11 POSEBNI DIO – programska klasif.
12 Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
13 OBVEZNE BILJEŠKE 2018.
14 Program održavanja – 2018.
15 Program javne potrebe 2018.
16 Program gradnje – 2018
17 Program kapitalnih ulaganja – 2018
18 IDPRP 2018
19 Odluka o raspodjeli rez. poslovanja

II. izmjene i dopune proračuna Općine 2018.

Rebalans 2018. – tekst

RASHODI – IZVOR FINANCIRANJA

OPĆI DIO

OPĆI DIO – PRIHODI

OPĆI DIO – RASHODI

PRP GARČIN 2018

POSEBNI DIO – RASHODI

IZVOR FINANCIRANJA

PRIHODI – IZVOR FINANCIRANJA

PRIHODI – REKAPITULACIJA

Program poboljšanja stand. 2018.

Program gradnje – 2018

Program kapitalnih ulaganja – 2018

Program održavanja – 2018

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 30.6.2018, 5. listopada 2018.

1 – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
2 – OPĆI DIO – PRIHODI – EKON. KLAS.
3 – OPĆI DIO – RASHODI – EKON. KLAS.
4 – OPĆI DIO – REZUL. POSL. – EKON. KLAS.
5 – OPĆI DIO – PRIHODI – Izvori Financiranja
6 – OPĆI DIO – RASHODI – Izvori Financiranja
7 – OPĆI DIO – REZUL. POSL. – Izvori Financiranja
8 – OPĆI DIO – Izvršenje
9 – OPĆI DIO – RASHODI – FUNKC. KLAS.
10 – POSEBNI DIO – RASHODI – PROGR. KLAS.
11 – POSEBNI DIO – RASHODI – ORG.KLAS.-Izvori Financiranja
12 – Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

I. Izmjene i dopune proračuna, 7. svibnja 2018.

1 – Rebalans 2018. – tekst
2 – OPĆI DIO – PRIHODI
3 – OPĆI DIO – RASHODI
4 – POSEBNI DIO – RASHODI
5 – REKAPITULACIJA PRIHODA
6 – Program javne potrebe 2018.
7 – Program gradnje – 2018
8 – Program kapitalnih ulaganja – 2018
9 – Program održavanja – 2018
10 – PRP GARČIN 2018

Plan proračuna, 2018. godina

Plan proračuna Općine Garčin za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – naslovnica
Plan proračuna Općine Garčin za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – opći dio – prihodi
Plan proračuna Općine Garčin za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – opći dio – rashodi
Plan proračuna Općine Garčin za 2018. g. – posebni dio rekapitulacija prihoda
Plan proračuna Općine Garčin za 2018. g. – posebni dio programska klasifikacija
Plan proračuna Općine Garčin za 2018. g. – posebni dio rashodi
Plan razvojnih programa Općine Garčin za razdoblje 2018. – 2020. g.
Plan proračuna Općine Garčin za 2018. g. – program gradnje
Plan proračuna Općine Garčin za 2018. g. – program kapitalnih ulaganja
Plan proračuna Općine Garčin za 2018. g. – program održavanja
Plan proračuna Općine Garčin za 2018. g. – program javnih potreba
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Garčin za 2018. g.

Skip to content