Proračun 2017. godina

Godišnji izvještaji o izvršenju proračuna 1.1.2017. – 31.12.2017. godine

1 – Godišnji izvještaj 01.01.-31.12.17
2 – OPĆI DIO – PRIHODI – EKONOM. KLASIFIK.
3 – OPĆI DIO – RASHODI – EKONOM. KLASIFIK.
4 – OPĆI DIO – REZULTAT POSL. – EKONOM. KLASIFIK.
5 – OPĆI DIO – PRIHODI – IZVORI FINANCIRANJA
6 – OPĆI DIO – RASHODI – IZVOR FINANCIRANJA
7 – OPĆI DIO – REZULTAT POSL. – IZVORI FINANCIR.
8 – OPĆI DIO – RASHODI – FUNKCIJSKA KLASIFIK.
9 – POSEBNI DIO – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
10 – Odluka o raspodjeli rez. poslovanja
11 – Program održavanja – 2017.
12 – Program javne potrebe 2017.
13 – Program gradnje – 2017
14 – Program kapitalnih ulaganja – 2017.
15 – IDPRP GARČIN 2017

Polugodišnji izvještaji o izvršenju proračuna, 1.1.2017. – 30.6.2017. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2017. g.

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2017. g. – opći dio – prihodi

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2017. g. – rashodi

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za 2017. g. – opći dio – izvori

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2017. g. –  prihodi posebni dio

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2017. g. – rashodi posebni dio

Polugodišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06 2017. g.

II. izmjene i dopune proračuna, 2017. godina

Odluka o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Garčin za 2017. g. – naslovnica

II. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2017. g. – opći dio – prihodi

II. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2017. g. – opći dio – rashodi

II. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2017. g. – opći dio – izvori

II. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2017. g. – posebni dio – rashodi

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Garčin za 2017. – 2019. g.

II. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2017. g. – program gradnje kom infrastrukture

II. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2017. g. – program kapitalnih ulaganja

II. izmjene i dopune proračuna za 2017. g. – program održavanja kom. infrastrukture

II. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2017. g. – program javnih potreba

I. izmjene i dopune proračuna, 2017. godina

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Garčin za 2017. g. – naslovnica

I. izmjene i dopune plan razvojnih programa Općine Garčin za razdoblje 2017. – 2019. g.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2017. g. – program gradnje

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2017. g. – program kapitalnih ulaganja

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2017. g. – javne potrebe

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2017. g. – program održavanja komunalne infrastrukture

Plan proračuna, 2017. godina

Plan proračuna Općine Garčin za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. g. – naslovnica

Plan proračuna Općine Garčin za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. g. – prihodi

Plan proračuna Općine Garčin za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. g. – opći dio – rashodi

Plan proračuna Općine Garčin za 2017. g. – prihodi posebni dio

Plan proračuna Općine Garčin za 2017. g. – rashodi posebni dio

Plan razvojnih programa Općine Garčin za razdoblje 2017. – 2019. g.

Plan proračuna Općine Garčin za 2017. g. – program gradnje

Plan proračuna Općine Garčin za 2017. g. – program kapitalnih ulaganja

Plan proračuna Općine Garčin za 2017. g. – program održavanja

Plan proračuna Općine Garčin za 2017. g. – javne potrebe

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Garčin za 2017. g.

Skip to content