Proračun 2016. godina

Polugodišnji i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna, 2016. godina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g.

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. – prihodi

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. – rashodi

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. – izvori

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. – posebni dio

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2016. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g.

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g. – prihodi

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g. – rashodi

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g. – izvori

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g. – posebni dio

I. izmjene i dopune proračuna, 2016. godina

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Garčin za 2016. g. – naslovnica

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – opći dio – prihodi

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – opći dio – rashodi

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – izvori

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – posebni dio – prihodi

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – posebni dio – rashodi

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. –  program gradnje

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program javnih potreba

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program kapitalnih ulaganja

I. izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program održavanja komunalne infrastrukture

Plan Proračuna 2016. godina

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. i projekcije proračuna za 2017. i 2018. g. – naslovnica

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. i projekcije za 2017. i 2018. g. – opći dio – prihodi

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. i projekcije za 2017. i 2018. g. – opći dio – rashodi 

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. i projekcije za 2017. i 2018. g. – posebni dio

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program civilne zaštite

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program gradnje komunalne infrastrukture

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program javnih potreba

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program kapitalnih ulaganja

Plan proračuna Općine Garčin za 2016. g. – program održavanja komunalne infrastrukture

Skip to content