Proračun 2015. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 2015. godina

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2015. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g.

Izvješće o ostvarenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g. – opći dio – prihodi

Izvješće o ostvarenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g. – opći dio – rashodi

Izvješće o ostvarenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g. – opći dio – izvori

Izvješće o ostvarenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g. – posebni dio

Izvještaj o ostvarenju proračuna Općine Garčin za razdoblje 01.01.-31.12.2015. g. – posebni dio – programska i organizacijska klasifikacija

I. izmjene i dopune proračuna, 2015. godina

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Garčin za 2015. g. 

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – opći dio – prihodi

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – opći dio – rashodi

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – opći dio – izvori

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – prihodi

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – posebni dio

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – program civilne zaštite

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – program gradnje komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – program javnih potreba i školstva

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – program kapitalnih ulaganja

Izmjene i dopune proračuna Općine Garčin za 2015. g. – program održavanja komunalne infrastrukture

Skip to content