Financijska izvješća 2021. godina.

Godišnje financijsko izvješće, 01. siječnja do 31. prosinca 2021.

Financijsko izvješće, 01. siječnja do 30. rujna 2021.

Financijsko izvješće, 30.6.2021.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021. – razina 22 i 23

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o obvezama

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Izjveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izjveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o obvezama

Financijsko izvješće, 31.03.2021.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. ožujak 2021.

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju 01.01.-31.03.2021.

Izvještaj o obvezama 01.01.-31.03.2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih jedinica i izvanproračunskih korisnika 01.01.-31.03.2021.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.-31.03.2021.

Skip to content