Financijska izvješća 2020. godina.

Financijsko izvješće, 31.12.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Potvrda o preuzetom fin.izvj. od 01.siječnja do 31.prosinca 2020

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o obvezama

Bilanca na dan 31.prosinca 2020.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2020.

Evidencija primljenih vrijednosnih papira za 2020.g.

Popis sudskih sporova u tijeku

Financijsko izvješće, 30.9.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. rujan 2020.

Financijski izvještaj od 01.siječnja do 30.rujna 2020.

Financijsko izvješće, 30.6.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

Financijski izvještaj od 01.siječnja do 30.lipnja 2020.

Financijsko izvješće, 31.3.2020.

Financijsko izvješće za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Financijski izvještaj od 01.siječnja do 31.ožujka 2020.

Skip to content