Seminar o važnosti izgradnje reciklažnog dvorišta – iskorak prema održivom upravljanju otpadom

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Općina Garčin ovim putem poziva sve zainteresirane mještane na seminar pod nazivom “Važnost izgradnje reciklažnog dvorišta”. Seminar će se održati 14. listopada 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 17:00 h u vijećnici Općine Garčin, Ulica kralja Tomislava 92.

Kroz seminar će se svi sudionici upoznati sa svrhom i načinom rada reciklažnih dvorišta, sustavom zbrinjavanja i alternativnim tehnologijama zbrinjavanja otpada. Projekt izgradnje dvorišta financira se sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a u sklopu projekta predviđene su ukupno 2 radionice i 2 seminara na temu održivog gospodarenja otpada.

O projektu

Nositelj projekta: Općina Garčin
Ukupna vrijednost projekta: 2.305.351,71 kuna
EU sufinanciranje projekta: 1.924.904,01 kune
Razdoblje provedbe projekta: 30. svibnja 2018. – 30. studenoga 2019.
Reciklažnim dvorištem Općina Garčin omogućava svojim stanovnicima predaju otpada bez naknade, te time pridonosi smanjenju količine glomaznog otpada, nepropisnom bacanju takvog otpada u okoliš i rasterećenju spremnika za miješani komunalni otpad na području općine. Reciklažno dvorište nalazi se u naselju Trnjani.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Općine Garčin.

Kontakt osoba: Miroslav Štefanec
Mail : opcina.garcin@gmail.com
Tel: 098 731 254

Skip to content