Prostorni plan uređenja Općine Garčin

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna PPUO Garčin

IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Garčin

PPUO Garcin_IV ID_PP – 1_Namjena

PPUO Garcin_IV ID_PP – 1-2_Promet

PPUO Garcin_IV ID_PP – 1-3_Posta i el. kom

PPUO Garcin_IV ID_PP – 2-1-1_Plin i nafta

PPUO Garcin_IV ID_PP – 2-1-2_Elektroenergetika

PPUO Garcin_IV ID_PP – 2-2-1_Vodnogospodarski sustav

PPUO Garcin_IV ID_PP – 3-1-1_Zastita

PPUO Garcin_IV ID_PP – 3-2-1_Ogranicenja

PPUO Garcin_IV ID_PP – 4-1_Bicko selo

PPUO Garcin_IV ID_PP – 4-2_Garcin

PPUO Garcin_IV ID_PP – 4-2a_Garcin

PPUO Garcin_IV ID_PP – 4-2b_Garcin

PPUO Garcin_IV ID_PP – 4-3_Klokocevik

PPUO Garcin_IV ID_PP – 4-4_Sapci

PPUO Garcin_IV ID_PP – 4-5_Selna

PPUO Garcin_IV ID_PP – 4-6_Trnjani

PPUO Garcin_IV ID_PP – 4-7_Vrhovina

PPUO Garcin_IV ID_PP – 4-8.a_Zadubravlje

PPUO Garcin_IV ID_PP – 4-8_Zadubravlje

SADRŽAJ

Skip to content