Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Naručitelj OPĆINA GARČIN planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na projektu „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE – VOĆARSKA ULICA U TRNJANIMA“.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 2. ožujka 2018. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • opis predmeta nabave;
  • tehničke specifikacije predmeta nabave;
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
  • kriterije za odabir ponude;
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.općina-garcin.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na e-mail: garcin.opcina@gmail.com.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 3 (tri) dana od završetka savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama www.opcina-garcin.hr.

PRILOZI

Dokumentacija o nabavi

1-Projekt tekstualni dio

2-Projekt grafički dio

Troškovnik radova

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Izvješće o provedenom savjetovanju – Voćarska ulica

Skip to content