Poziv za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Sudjelovanje građana u planiranju i odnošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

Općina Garčin poziva građane da se ispunjavanjem objavljenih obrazaca za prijedloge, svojim prijedlozima i komentarima uključe za planiranje proračuna za iduću godinu.

Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane na području Općine – u svih osam naselja, te koje radove smatrate važnima.

Želimo čuti vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji potreba u našoj Općini.

Svoje prijedloge i komentare potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno u Općinu Garčin, Jedinstveni upravni odjel, Ulica kralja Tomislava 92, 35212 Garčin ili putem e-pošte na adresu garcin.opcina@gmail.com najkasnije do 30. studenog 2017. godine.

Molimo da prijedloge i komentare dostavljate isključivo na propisanom obrascu – Obrazac za sudjelovanje u kreiranju proračuna.

 

PRILOZI

Obrazac_za_sudjelovanje_u_kreiranju_proračuna

Skip to content