Poziv za prikupljanje zahtjeva za jednokratnu novčanu potporu studentima za akademsku godinu 2017./2018.

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

 1. Za akademsku godinu 2017./2018. u Proračunu Općine Garčin osigurana su sredstva kao financijska pomoć studentima.
 2. Pravo podnošenje zahtjeva za jednokratnu financijsku pomoć imaju redoviti studenti 2. i viših godišta za vrijeme trajanja predavanja i šest mjeseci apsolventskog staža, koji udovoljavaju sljedećim uvjetima i kriterijima:
  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da kandidati i njihovi roditelji imaju prebivalište na području Općine Garčin
  • da su redovni studenti Višeg ili Visokog učilišta,
  • da nisu stariji od 27 godina na dan podnošenja zahtjeva
  • da nisu ostvarili pravo na državnu, županijsku ili neku drugu stipendiju ili pomoć
 3. Svi studenti koji ostvare pravo na financijsku pomoć dobivaju jednaki iznos. Jednokratna financijska pomoć uplaćuje se nakon zaključenog ugovora kao naknada na ime troškova smještaja, prehrane, prijevoza i literature.
 4. Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin u Garčinu, Kralja Tomislava 92, osobno ili poštom preporučeno, isključivo na popunjenom zahtjevu. Obrazac Zahtjeva može se dobiti u općini ili na web stranici općine www.opcina-garcin.hr.
  Uz zahtjev treba priložiti sljedeće dokumente:

  • a) presliku osobne iskaznice,
  • b) potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje (fakultet, smjer, godina),
  • c) broj tekućeg, žiro ili štednog računa s IBAN-om
 5. Rok za predaju zahtjeva je 15. prosinac 2017. do 14:00 sati bez obzira na način dostave. O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 30 dana od roka za predaju zahtjeva.
 6. Nepravodobni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

 

NAČELNIK OPĆINE GARČIN:

      Mato Grgić, dipl. iur.

 

Garčin, 14.studeni 2017.

 

PRILOZI

Obrazac_-_prijava_za_dodjelu_potpore_studentima

Skip to content