Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za Natječaj “Projekt administrator”

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

  1. Tihana Dankić Nemec
  2. Barbara Ivanetić
  3. Mirela Jambrović
  4. Marina Maoduš
  5. Terezija Maoduš
  6. Antonija Nikolić
  7. Zorana Štrk

II. Drugih prijava nije bilo.

III. Pisano testiranje održati će se u prostorijama Općine Garčin, Kralja Tomislava 92, Garčin, dana 06.04.2020. godine s početkom u 12:00 sati za prvu grupu (od rednog broja 1 – 4), odnosno u 13:00 sati za drugu grupu (od rednog broja 5 – 7).

Pozivaju se kandidati da se prilikom testiranja pridržavanju potrebnog razmaka od 2 metra zbog trenutačne epidemiološke situacije.

Kandidati će biti upućeni na točno određeno mjesto na kojem će se vršiti pisano testiranje.

Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja su:

Opći dio:

  • Zakon o općem upravnom postupku (”Narodne novine” br. 47/09)

Posebni dio:

  • Uredba o uredskom poslovanju (”Narodne novine” broj 07/09)

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje identitet.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidate eventualno priječe da testiranju pristupe u naznačeno vrijeme.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja.

Testiranje traje najviše 45 minuta.

Boduju se samo cijeli odgovori.

IV. Rezultati pismenog dijela testiranja objaviti će se na službenoj internet stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr.

S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50 % bodova obavit će se intervju.

Sa kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova intervju će se obaviti dana 07.04.2020. O vremenu rasporeda održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni telefonski ili putem emaila.

V. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu

Marko Barić, predsjednik
Miroslav Štefanac, član
Ivana Klišanić, član

PRILOZI

Poziv na testiranje i intervju

Skip to content