Poziv na prethodnu provjeru znanja i intervju za radno mjesto REFERENT ZA FINANCIJE

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 20. stavak 1 i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu REFERENT ZA FINANCIJE u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (INTERVJU)

Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da sljedeći kandidati ispunjavaju formalne uvjete za pristupanju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (intervju):

  1. LUCIJA KRAVAT, Lapovci 133, Lapovci,
  2. TEREZIJA MAODUŠ, Svetog Antuna Padovanskog 42, Selna,
  3. VALENTINA NIŽIĆ, Augusta Šenoe 2, Oriovac

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (intervju) je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje identitet.

Ne postoji mogućnost naknadne provjere znanja i sposobnosti (intervju), bez obzira na razloge koji kandidate eventualno priječe da testiranju pristupe u naznačeno vrijeme.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti (intervju) održat će se dana 16.08.2022. godine, u prostorijama

Općine Garčin, na adresi Kralja Tomislava 92, sa početkom u 09:00 sati.

Rezultati prethodne provjere znanja i sposobnosti (intervju) objaviti će se na službenoj internet stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr. U Garčinu, 10. kolovoza 2022.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

Miroslav Štefanac, predsjednik

Ivica Ninković, član,

Ivana Klišanić, član

Skip to content