Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Klasa: 021-01/18-01/8
Ur.broj: 2178/06-18-01-01
Garčin, 02. svibanj 2018.god.
– ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
PREDMET: 8. sjednica Općinskog vijeća – p o z i v –
Sazivam 8. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 07. svibnja 2018.god. (ponedjeljak) u 19,30_sati
Sjednica će se održati u prostorijama Općine Garčin, a predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 • Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
 1. Vijećnička pitanja
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Garčin za 2017.g. i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017.
 3. Izvješća:
  • a) Izvješće o popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Garčin sa stanjem 31.12.2017.
  • b) Izvješće o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.g.
  • c) Izvješće o ostvarenju programa poboljšanja standarda i kvalitete života stanovništva Općine Garčin za 2017.g.
  • d) Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Garčin za 2017.g.
  • e) Izvješće o ostvarenju programa kapitalnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2017.g.
  • f) Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Garčin za 2017.g.
  • g) Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2017.g.
  • h) Izvješća o utrošku prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017.g.
  • i) Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta za 2017.g.
  • j) Izvješće o primjeni propisanih agrotehničkih mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2017.g.
 4. Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Garčin u 2017.g.
 5. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Garčin u 2017.g.
 6. Izmjene i dopune Statuta Općine Garčin
 7. Pekara Bošnjak – zamolba za pokretnu prodaju
 8. Žalac Ana – zahtjev za smanjenjem zakupa javne površine u Trnjanima

Molimo da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak najavite na tel. 422-442

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković

Skip to content