Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Sazivam 05. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 15. prosinca 2017.god. (petak) u 18,00_sati
Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 

 • Usvajanje Zapisnika sa 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća
 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog i donošenje izmjena i dopuna proračuna Općine Garčin za 2017.g.
  1. Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Garčin za 2017.g.
  2. Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2017.g.
  3. Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.g.
  4. Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Programa poboljšanja standarda i kvalitete života stanovništva Općine Garčin za 2017.g.
  5. Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017.
 3. Prijedlog i donošenje Proračuna općine Garčin za 2018.g.
  1. Prijedlog i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Garčin za 2018.g.
  2. Prijedlog i donošenje programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2018.g.
  3. Prijedlog i donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.g.
  4. Program poboljšanja standarda i kvalitete života stanovništva Općine Garčin za 2018.g.
  5. Plan razvojnih programa Općine Garčin za razdoblje 2018.do 2019.
 4. Prijedlog i donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Garčin za 2018.g.
 5. Godišnji plan davanja koncesija
 6. Prijedlog i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Garčin za 2017.g.
 7. Prijedlog mrtvozornika
 8. Prijedlog i donošenje Odluke o upisu statusa nerazvrstanih cesta na području općine Garčin Garčin kao javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo općine Garčin
 9. Hrvatska pošta – prijedlog suradnje

Molimo da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak najavite na tel. 422-442.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković

Skip to content