Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

PREDMET: 26. sjednica Općinskog vijeća – p o z i v –

Sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 27. svibnja 2020.god. (srijeda) u 20,00_sati (elektronskim putem). Sjednica će se održati elektronskim putem, a predložen je slijedeći

DNEVNI RED

  1. Prijedlog i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i trajnog odlaganja komunalnog i glomaznog otpada na području Općine Garčin,
  2. Prijedlog i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković

PRILOZI

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin

Skip to content