Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 03. travnja 2019.god. (srijeda) u 19,00_sati

Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći

DNEVNI RED
– Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
1. Izvješće načelnika za period od 6-12 mjeseca 2018.g.
2. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Garčin sa stanjem 31.12.2018..g. i prijedlog i donošenje Odluka o usvajanju Izvješća
3. Prijedlog i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Garčin,
4. Prijedlog i donošenje Odluke o iznosu jamčevine za sudjelovanje na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin,
5. Prijedlog i donošenje konačne verzije Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Garčin,
6. Prijedlog i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Molimo da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak najavite na tel. 422-442.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković

Skip to content