Poljoprivredno zemljište

Odluke Općinskog Vijeća od 16. ožujka 2022.

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu na području Općine Garčin

Dopis za plaćanje sa popisom zakupaca i ugovora o zakupu PZ-a sa zaduženjem za tekuću godinu, 26.07.2021.

Dostava Izvješća o provedbi gospodarskih programa do 31. ožujka 2021. za 2020.g.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDBI GP-a

 

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin u trajanju od 03. veljače do 05. ožujka 2021.godine

Karte – grafički prikaz

Garčin pregledna karta  Garčin_PK-1 – ko Zadubravlje Garčin_PK-2 – ko Zadubravlje i Bicko Selo (2)Garčin_PK-3 – ko Bicko SeloGarčin_PK-4 – ko Trnjani i ZadubravljeGarčin_PK-5 – ko Zadubravlje, Selna, Garčin i Bicko Selo (2) Garčin_PK-6 – ko Garčin, Bicko Selo i Sapci (2)Garčin_PK-7 – ko SapciGarčin_PK-8 – ko Trnjani i ZadubravljeGarčin_PK-9 – ko Zadubravlje, Trnjani, Selna i Garčin (2)Garčin_PK-10 – ko Garčin, Bicko Selo i Sapci (2)Garčin_PK-11 – ko Vrhovna, Klokočevik i Trnjani (2)Garčin_PK-12 – ko Trnjani, Klokočevik, Garčin i Selna (2)Garčin_PK-13 – ko Garčin i SapciGarčin_PK-14 – ko Vrhovina i KlokočevikGarčin_PK-15 – ko Klokočevik i GarčinGarčin_PK-16 – ko GarčinGarčin_PK-17 – ko Vrhovina i KlokočevikGarčin_PK-18 – ko Vrhovina, Klokočevik i Garčin (2)

Popis kč

Prilog 1 – TABLICA ZA NATJEČAJ

Posjedovni listovi

Bicko Selo

PL 292 PL 479 PL 497PL 498PL 499PL 500PL 511PL 512PL 520PL 550PL 523 PL 573PL 567PL 566PL 586PL 604PL 588PL 587

Garčin

PL884 PL913PL134PL967PL912PL734PL392PL794PL795PL792PL789PL778PL796PL840PL834PL805PL797PL804PL883PL868

Klokočevik

PL1378PL1383PL1382PL1380PL1381PL1379PL1207PL1264PL1473PL1263PL1457PL1265PL1270PL1271PL1272PL1273PL1267PL1292PL1312PL1276PL1275PL1366PL1370PL1367PL1375PL1344PL1377PL1376

Sapci

PL367 PL379 PL400 PL401 PL398 PL399 PL397 PL335 PL358 PL363 PL366 PL364 PL356 PL411 PL402 PL355 PL420

Selna

PL290 PL293 PL323 PL288 PL289 PL325 PL260 PL317 PL322 PL294 PL301

Trnjani

PL513 PL399 PL491 PL492 PL205 PL567 PL572 PL573 PL515 PL514

Vrhovina

PL623 PL627 PL622 PL568 PL567 PL579 PL594 PL461 PL670 PL563 PL562 PL564 PL629 PL632 PL659 PL633 PL669 PL628

Zadubravlje

pl552 pl554 pl553 pl551 pl548 pl550 pl549 pl495 pl668 pl647 pl627 pl620 pl601 pl582 pl556 pl555

Prethodno mišljenje – županija

Prethodno mišljenje (županija), 26.07.2018. Prethodno mišljenje (županija), 25.11.2020.

Suglasnost Ministarstva poljoprivrede

Suglasnost 11.02.2019.SUGLASNOST na PRPZ OPĆINE GARČIN, 11.02.2019.

Suglasnost 14.12.2020.Suglasnost Ministarstva poljoprivrede, 14.12.2020.

I. izmjene i dopune PRPZ-Općine-Garčin Dopis za suglasnost na I. izmjene i dopune Programa raspolaganja PZ u vlasništvu RH na području OG, 30.11.2020. Dopis Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu BPŽ, 24.11.2020. (2) Zaključak o izmjenama i dopunama PRPZ Dopis za suglasnost na I. izmjene i dopune Programa raspolaganja PZ u vlasništvu RH na području OG, 30.11.2020. Prethodno mišljenje (županija), 25.11.2020. Izvješće o provedenom javnom uvidu Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna PRPZ

Uvjerenja

Ocitovanje HV Očitovanje – Upravni odjel HŠ – uvjerenje Rješenje PRPZ prihvatljivost za EKOLOŠKU MREŽU – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, 19.02.2019. Suglasnost HCR

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI IZVATCI

Bicko SeloBicko Selo

GarčinGarčin

Klokočevik

SapciSapci

SelnaSelna

ŠušnjevciŠušnjevci

TrnjaniTrnjani

Vrhovina

ZadubravljeZadubravlje

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu RH 47 19

Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 90 18

Obrazac gospodarskog programa

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup zemlje u vlasništvu RH na području Općine Garčin

Obrazac ponude, 03.02.2021.

03.02.2021. – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin

03.02.2021. – Obavijest

Tablica 2 i 4

Službeno glasilo Općine Garčin broj 2-2021

Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 89 2018

Obrazac 1., 2.,3. i 4.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općine Garčin

Općina Garčin je na 16. sjednici Općinskog vijeća 28. veljače 2019. godine usvojila Odluku o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općine Garčin

Rješenje PRPZ prihvatljivost za EKOLOŠKU MREŽU – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, 19.02.2019.

SUGLASNOST na PRPZ OPĆINE GARČIN, 11.02.2019.

Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin i Odluka o raspisivanju natječaja donijeti su u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/2018).

U navedenim prilozima označene su pojedine odredbe koje se tiču postupka donošenja samog Programa raspolaganja, roka na koji se poljoprivrednog zemljište daje u zakup, maksimalna površina određena za zakup, odredbe o utvrđivanju početne zakupnine za zakup poljoprivrednom zemljištu, odredbe o imenovanju Povjerenstva za zakup i za uvođenje u posjed, tko može biti sudionik natječaja za zakup, odredbe o Gospodarskom programu, odredbe o pravu prvenstva na javnom natječaju za zakup, odredbe o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, odredbe o dokumentaciji potrebnoj za sudjelovanje na javnom natječaju, prilozi iz Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu 20 2018

Pravilnik o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vl RH, 90 2018

PRAVILNIK o provođenju natječaja za zakup pz i zakup za ribnjake u vlasništvu RH, 72 2018

Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture 89 2018, 05.10.2018.

Radi lakšeg snalaženja, objavljujemo i grafički prikaz katastarskih čestica predviđenih za zakup i za povrat poljoprivrednog zemljišta.

Kartografski prikaz katastarskih čestica Programa raspolaganja

Garčin pregledna karta

Garčin_PK-10 – ko Garčin, Bicko Selo i Sapci

Garčin_PK-11 – ko Vrhovna, Klokočevik i Trnjani

Garčin_PK-12 – ko Trnjani, Klokočevik, Garčin i Selna

Garčin_PK-13 – ko Garčin i Sapci

Garčin_PK-14 – ko Vrhovina i Klokočevik

Garčin_PK-15 – ko Klokočevik i Garčin

Garčin_PK-16 – ko Garčin

Garčin_PK-17 – ko Vrhovina i Klokočevik

Garčin_PK-18 – ko Vrhovina, Klokočevik i Garčin

Garčin_PK-1 – ko Zadubravlje

Garčin_PK-2 – ko Zadubravlje i Bicko Selo

Garčin_PK-3 – ko Bicko Selo

Garčin_PK-4 – ko Trnjani i Zadubravlje

Garčin_PK-5 – ko Zadubravlje, Selna, Garčin i Bicko Selo

Garčin_PK-6 – ko Garčin, Bicko Selo i Sapci

Garčin_PK-7 – ko Sapci

Garčin_PK-8 – ko Trnjani i Zadubravlje

Garčin_PK-9 – ko Zadubravlje, Trnjani, Selna i Garčin

Popisi katastarskih čestica po katastarskim općinama

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Trnjani

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Vrhovina

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Zadubravlje

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup Bicko Selo

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Garčin

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Klokočevik

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Sapci

Popisi katastarskih čestica po katastarskim općinama

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Trnjani

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Vrhovina

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Zadubravlje

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup Bicko Selo

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Garčin

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Klokočevik

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Sapci

PRILOG 1 – popis k.č. predviđenih za zakup – Selna

SADRŽAJ

Skip to content