Plan gospodarenja otpadom

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i članka  47. Statuta Općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 09/09 i 5/13), Općinski načelnik dana 9. siječnja 2017. daje na uvid Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Gačin.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Garčin objavljuje se radi pribavljanja mišljenja prijedloga i primjedbi javnosti.

Uvid u Nacrt Plana može se izvršiti u prostorijama Općine Garčin u Garčinu, Kralja Tomislava 92, svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati.

Nacrt Plana dostupan je i na službenoj internet stranici općine Garčin www.opcina-garcin.hr

Svoja mišljena, prijedloge i primjedbe na Nacrt Plana možete dostaviti u općinu Garčin u pisanom obliku ili na e-mail: garcin.opcina@gmail.com zaključno s 9. veljače 2017. godine.

            NAČELNIK OPĆINE GARČIN:

                                                                                                              Mato Grgić, dipl. iur.

PRILOZI

Plan gospodarenja otpadom Općine Garčin – nacrt

 

Skip to content