Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

 

Točka I.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Točka II.

Zabrana iz točke I. ne odnosi se na:

  • a) promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
  • b) dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
  • c) izvješćivanje javnosti,
  • d) stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
  • e) iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
  • f) putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
  • g) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Točka III.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće mjere: – socijalnog distanciranja, ne zadržavanja na javnim prostorima, posjedovati valjanu propusnicu. Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju: odgovorne osobe u pravnoj osobi (znači poslodavci) u slučajevima 2a, 2b, 2c, 2f i 2g, izabrani liječnik obiteljske medicine u slučaju 2d, odnosno nadležni stožer civilne zaštite u slučaju 2e.

Točka IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Točka V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ”Narodnim novinama” .

 

 NAPOMENA: Stožer civilne zaštite Općine Garčin izdaje potvrde isključivo pod Točkom II. e)

Skip to content