OBAVIJEST o održavanju 3. Sjednice općinskog vijeća Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Datum održavanja: Ponedjeljak, 27. rujna 2021. godine

Mjesto održavanja: Velika vijećnica općinske uprave u Garčinu, K.Tomislava 92

Vrijeme održavanja: Početak u 19,00 sati


       REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 
             OPĆINA GARČIN
          OPĆINSKO VIJEĆE
 

Klasa: 021-01/21-01/03

Ur.broj: 2178/06-21-01-01

Garčin, 21. rujan  2021.  god.

 

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA       

PREDMET: 3. sjednica Općinskog vijeća  – p o z i v –          

                      

Sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin  koja će se održati

27. rujna  2021. god.  (ponedjeljak) u 19,00_sati

Predložen je slijedeći

 

DNEVNI RED

  • Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
  1. Vijećnička pitanja,
  2. Prijedlog i donošenje Odluke o izvršenju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Garčin za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2021. g.,
  3. Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Garčin,
  4. Izvješće o radu načelnika Općine Garčin za siječanj-lipanj 2021.g.,
  5. Prijedlog i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                          Mato Jerković

Skip to content