Obavijest u vezi zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Zahtjeve za propusnice mještani Općine Garčin mogu slati na službeni e-mail Općine Garčin civilna.garcin@gmail.com.
Uz zahtjev, potrebno je na službeni e-mail poslati presliku/sliku osobne iskaznice te navesti razlog odlaska iz mjesta prebivališta (obrazložiti zahtjev). Zahtjev je moguće poslati i putem SMS-a uz sliku osobne iskaznice, na brojeve:

  1. 099 486 6542
  2. 099 371 4825

Propusnice će biti izdavane elektroničkim putem na e-mail podnositelja zahtjeva dan nakon podnošenja zahtjeva, odnosno pisanim putem, od ponedjeljka do petka u vremenu od 09:00 – 10:00 sati, uz prethodnu najavu dolaska za preuzimanje propusnice, i to ISKLJUČIVO za one koji ne koriste alate e-maila.

Za one koji koriste alate e-maila, propusnica će se izdavati u elektroničkom obliku, odnosno bit će poslana na mail sa kojeg je poslan zahtjev. U tom slučaju propusnicu će policiji biti dovoljno pokazati na mobilnom aparatu, a možete ju i isprintati.

 

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Točka I.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Točka II.

Zabrana iz točke I. ne odnosi se na: a) promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja, b) dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe, c) izvješćivanje javnosti, d) stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb, e) iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, f) putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće, g) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Točka III.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće mjere: – socijalnog distanciranja, ne zadržavanja na javnim prostorima, posjedovati valjanu propusnicu. Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju: odgovorne osobe u pravnoj osobi (znači poslodavci) u slučajevima 2a, 2b, 2c, 2f i 2g, izabrani liječnik obiteljske medicine u slučaju 2d, odnosno nadležni stožer civilne zaštite u slučaju 2e.

Točka IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Točka V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ”Narodnim novinama” .

NAPOMENA: Stožer civilne zaštite Općine Garčin izdaje potvrde isključivo pod Točkom II. e)

Skip to content