OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA O ZBRINJAVANJU AMBALAŽE OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Ministarstvo poljoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače da predaju ambalažu od sredstava za zaštitu bilja na naznačenu lokaciju u Gundince dana 20.08.2021.

Poziv za predaju dolje u prilogu!

Skip to content