Obavijest o provedbi Projekta “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Općine Garčin u 2021.godini

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem Sporazuma o provedbi Projekta “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” kojeg je Općina Garčin 13. srpnja 2021.godine, Klasa:320-01/21-01/12, Urbroj:2178/1-04-02/07-21-2, sklopila sa Brodsko-posavskom županijom, obavještavamo sve fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, o provođenju analize uzoraka tla, zaključno sa 31.prosincem 2021. godine. Analiza tla će se provoditi u suradnji sa Regionalnim Centrom za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije, a iznos od 390,00kn sa PDV-om po jednoj kontroli sufinancirati će se od strane:

  • Brodsko-posavska županija 50% ili 195,00 kn po uzorku
  • Općina Garčin 30% ili 117,00 kn po uzorku
  • krajnji korisnici usluge 20% ili 78,00 kn po uzorku

Detaljnije obavijesti možete pročitati u sklopljenom Sporazumu, kao i preuzeti Obrazac o uzimanju uzoraka za analizu tla, dolje u prilogu.

Sporazum o provedbi projekta kontrola plodnosti tla…

Obrazac o uzimanju uzoraka za analizu tla

Skip to content