OBAVIJEST o održavanju 6. Sjednice općinskog vijeća Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Predsjednik Općinskog vijeća Mato Jerković saziva

6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin  koja će se održati

16. ožujka  2022. god.  (srijeda) u 19,00_sati

Predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 • Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Garčin,
 3. Prijedlog i donošenje Odluke o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,
 4. Prijedlog i donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije prikupljanja i odvoza komunalnog otada na području Općine Garčin,
 5. Prijedlog i donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin,
 6. Prijedlog i donošenje Odluke o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici komunalnih redara,
 7. Prijedlog i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Garčin,
 8. Prijedlog i donošenje Programa korištenja prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta,
  1. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Garčin u 2021. godini – načelnik,
 9. Prijedlog i donošenje Programa korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta,
  1. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Garčin u 2021. godini – načelnik
 10. Prijedlog i donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godini,
  1. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini – načelnik
 11. Prijedlog i donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2022. godini,
  1. Izvješće o utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021. godinu
 12. Prijedlog i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni Trnjani – Klokočevik (u istoj odluci odredit ćemo i početnu cijenu zakupa)
 13. Odluka o preraspodjeli sredstava između proračunskih pozicija Proračuna Općine Garčin za 2021. godinu – načelnik,
 14. Izvješće o izvršenju plana djelovanja za 2021. godinu za Općinu Garčin – načelnik
 15. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu na području Općine Garčin – načelnik
 16. Izvješće Općine Garčin o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu – načelnik
 17. Prijedlog i donošenje Etičkog kodeksa općine Garčin
Skip to content