OBAVIJEST O ODLUCI ŽUPANA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE IZAZVANE OLUJNIM NEVREMENOM, JAKIM VJETROM I TUČOM

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(“Narodne novine” br. 16119) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 15/13 – pročišćeni tekst), župan Danijel Marušić

donosi ODLUKU o

o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom na građevinskim objektima te poljoprivrednim usjevima na području Općine Garčin.

Sve prijave štete na području Općine Garčin podnose se na propisanom Obrascu do srijede 18. kolovoza.

Dokument Odluke i propisani Obrazac dolje u prilogu

objava na stranici županije Brodsko-posavske na linku https://www.bpz.hr/obavijesti/prirodna-nepogoda-izazvana-olujnim-nevremenom-na-podru%C4%8Dju-op%C4%87ine-gar%C4%8Din

Skip to content