Obavijest o obustavi rada sa strankama u prostorijama Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Obustavlja se rad sa strankama u prostorijama Općine Garčin, Kralja Tomislava 92, od 16. ožujka 2020. do 15. travnja 2020. godine, sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Zaključaka stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije od 16. ožujka 2020. godine i Smjernica za postupke vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa.

Svjetska zdravstvena organizacija je dana 11. ožujka 2020. godine proglasila pandemiju koronavirusom, a Ministar zdravstva Republike Hrvatske je službeno proglasio epidemiju u Republici Hrvatskoj isti dan. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na području čitave Republike Hrvatske

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske 12. ožujka 2020. godine najavljena je nova mjera suzbijanja širenja koronavirusa kojom se preporuča odgoda ili ograničavanje okupljanja većeg broja ljudi na istom mjestu. Obzirom da je sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti od interesa za Općinu Garčin potrebno je poduzeti mjeru obustave rada sa strankama u prostorijama Općine Garčin.

Tijekom razdoblja trajanja mjere iz članka 1. ove Odluke, stanovnici Općine Garčin i ostali građani, odgovore na upite i ostale informacije mogu dobiti putem telefona na broj 035 / 422 – 442, odnosno putem maila garcin.opcina@gmail.com.

Načelnik Općine Garčin
Mato Grgić, dipl. iur.

PRILOZI

Odluka o obustavi rada sa strankama, 16.03.2020.

 

Skip to content