Obavijest o izdavanju e-Računa

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.

Općina Garčin kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom Zakonu, zaprimati račune u papirnatom obliku jer isti neće moći uvesti u svoju evidenciju i platiti (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Molimo sve poslovne partnere odnosno dobavljače Općine Garčin, postojeće i buduće, da se prilagode navedenim pravilima u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti. Svi prilozi koji su se prethodno dostavljali uz račun, dostavljat će se i dalje kao prilog e-Računu, u elektroničkom obliku.

Izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati, putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA. Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja godine moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Općini putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi). Na koji način se otvara servis e-račun možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

Skip to content