OBAVIJEST – JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA  NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN 

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Razdoblje javne rasprave 20.12.2021.- 20.01.2022.

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/2021). Zakonom je propisano da je jedinica lokalne samouprave obvezna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge, a člankom 66. Zakona propisano je koje sve odredbe treba ta Odluka sadržati. Slijedom toga, Općina Garčin je sastavila nacrt prijedloga nove Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Garčin.

Cjelokupna dokumentacija za javnu raspravu, dolje u prilogu.

Skip to content