NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ESF program

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” KLASA: 910-01/20-06/21, Ur.broj: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih Kodni broj: UP.02.2.2.06.0003 od 25. rujna 2020. godine, te članka 48. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Garčin Mato Grgić, dipl. iur. objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ESF program.

 

PRILOZI

12.10.2020. – Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – ESF program

Izjava o suglasnosti sa uvjetima natječaja – ESF PROGRAM, 12.10.2020.

Skip to content