Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme – Koordinator projekta – ESF program

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” KLASA: 910-01/20-06/21, Ur.broj: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih Kodni broj: UP.02.2.2.06.0003 od 25. rujna 2020. godine, te članka 48. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Garčin Mato Grgić, dipl. iur. objavljuje NATJEČAJ za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin na radno mjesto KOORDINATOR PROJEKTA – ESF PROGRAM

 

PRILOZI

Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme – KOORDINATOR (ESF), Općina Garčin

Izjava o suglasnosti sa uvjetima natječaja – ESF PROGRAM, 12.10.2020.

Podaci o plaći, opisu poslova, načinu i vremenu obavljanja prethodne provjere, područje provjere te pravni izvori za pripremu kandidat, 12.10.2020.

Skip to content