NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne usluge ukopa pokojnika

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne usluge ukopa pokojnika

Na temelju odredbe članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 18/03) i članka 47. Statuta Općine Garčin (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 2/18, 9/19 i 13/18 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja komunalne usluge ukopa pokojnika

Predmet natječaja:

Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za vršenje uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika temeljem ugovora.

Tekst natječaja

Prilozi

Skip to content