Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN, 130/05) kao temeljni planski dokument propisala je smjernice, a Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN, 94/13) propisuje obvezu izrade planova gospodarenja otpadom kao jedan od provedbenih dokumenata Strategije.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave objavljuje se u službenom glasilu radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Nacrt plana gospodarenja otpadom možete preuzeti u prilogu.

 

PRILOZI

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin 2018

Skip to content