N A T J E Č A J za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Garčin

 

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 36/15 i 98/19), članka 48. Statuta Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/18 i 9/18 i 13/18 – pročišćeni tekst) i  članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 6/17), općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

 za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Garčin

Predmet natječaja:

Predmet ovog natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti ili mjesta na kojem se tijelo nalazi do nadležne patologije ili sudske medicine.

 

Tekst cjelokupnog  natječaja i obrazac ponude su prilogu.

Javni natječaj

Obrazac ponude

Skip to content