Misija, vizija i ciljevi

MISIJA

Općina Garčin kao jedinica lokalne samouprave osnovana je kao prirodna, gospodarska i društvena cjelina povezana zajedničkim interesima stanovništva Općine. Time je opunomoćena od strane svojih građana da kontinuirano, putem svojih aktivnosti i usluga, unapređuje kvalitetu života i rada, omogućuje i prati razvoj gospodarskih, društvenih i socijalnih aktivnosti svih svojih građana. To ostvaruje pružanjem izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi kao mjesto življenja ova Općina bila poželjna za ugodan život i rad.

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Garčin težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području.
Pri tom će posebna pozornost i svi raspoloživi materijalni i kadrovski resursi biti usmjereni na poboljšanje:

 • uređenja naselja i stanovanje,
 • prostornog i urbanističkog planiranja,
 • komunalne djelatnosti,
 • brige o djeci,
 • socijalne skrbi,
 • primarne zdravstvene zaštite,
 • odgoja i osnovnog obrazovanja,
 • kulture, tjelesne kulture i sporta,
 • zaštite potrošača,
 • zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,
 • protupožarne i civilne zaštitu,
 • prometa,
 • ostalih poslova sukladno posebnim zakonima,
 • rada i učinkovitosti rada svih zaposlenika Općinske uprave kao i odnosa prema građanima sukladno visokim standardima etičkog i profesionalnog ponašanja.

U cilju ostvarenja misije svi zaposlenici Općine Garčin spremni su nesebično i požrtvovno obavljati sve povjerene im poslove, konstantno se obrazujući s ciljem postizanja što učinkovitijeg, etičnog i profesionalnog obavljanja poslova na dobrobit svih građana, poštujući pri tom prihvaćene norme ponašanja i rada posebno razrađene u okviru FMC-a (Financijsko upravljanje i kontrola). Sukladno tome, norme upravljanje kvalitetom i financijsko upravljanje i kontrole, postaju sastavnice svakodnevnog ponašanja svih zaposlenika općine i trajno opredjeljenje u postizanju što više razine kvalitete u radu i odnosima sa našim građanima, partnerima, ali i svim posjetiteljima i gostima.

VIZIJA

U budućnosti Općinu Garčin vidimo kao poželjno mjesto za život u kojem će se održivi razvoj temeljiti na razvoju industrije i poduzetništva, turizmu, poljoprivredi, te ostalim servisnim djelatnostima za potrebe gospodarstva i turizma, s riješenom društvenom i komunalnom infrastrukturom te očuvanim okolišem.

Koristeći se našim prednostima, a to su prirodne ljepote kraja, dobra prometna povezanost, velike poljoprivredne i šumske površine, vrijedni i marljivi ljudi, te otklanjanjem nedostataka kroz prostorno uređenje, gospodarsku revitalizaciju i poboljšanjima u svim ostalim segmentima života, a posebno društvenom, kulturnom, obrazovnom i komunalnom, uz maksimalno zalaganje i profesionalizaciju zaposlenika, ostvarit će se bolji i kvalitetniji život kroz ispunjenje svih civilizacijskih potreba stanovništva.

Općina Garčin, kao jedinica lokalne samouprave, usmjeriti će sve svoje resurse i znanja u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti na način da pravilno i stručno planira sve svoje aktivnosti i zahvate u prostoru, da postane jedna od vodećih jedinica lokalne samouprave po načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom, prostornim planiranjem, socijalnom skrbi. Također će se osigurati građanima najbolje moguće uvjete za razvoj gospodarskih, posebno turističkih i poljoprivrednih vrijednosti, za održavanje kulturnih i sportsko-rekreativnih sadržaja kojima se oplemenjuje život na području Općine, te brigu za očuvanje prirodne i kulturne baštine kao temelj cjelokupnog razvoja. Pri tom trajno poboljšanje kvalitete postaje naše opredjeljenje koje ćemo ostvarivati našim radom i odnosom prema svim klijentima.

CILJEVI

 1. Racionalno i transparentno upravljanje proračunom, stabilnost prihoda i njihovo učinkovito trošenje, smanjenje rashoda te održivi razvoj
 2. Poboljšanje upravljanja javnom nabavom, imovinom i računovodstvom
 3. Održavanje kvalitete usluge zaposlenika općine Garčin njihovim stalnim razvojem i usavršavanjem te osiguranje prava pristupa informacijama i podacima lokalnom stanovništvu
 4. Povećanje standarda, uvjeta i kvalitete života stanovništva
 5. Povećanje zaposlenosti stanovništva
 6. Unaprjeđenje i razvoj gospodarstva, poljoprivrede i turizma
 7. Izgradnja i razvoj komunalne i prometne infrastrukture
 8. Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite i školskog sustava
 9. Briga o djeci, mladima, socijalna skrb za socijalno ugrožene osobe i briga za starije
 10. Očuvanje prirodne, kulturne, tradicijske i povijesne baštine
 11. Unaprjeđenje sporta i rekreacije
 12. Briga o protupožarnoj i civilnoj zaštiti
 13. Prostorno uređenje i zaštita okoliša te razvoj ekoloških aktivnosti i racionalno korištenje prirodnih resursa

SADRŽAJ

Skip to content