Kontakt

Kontakt obrazac

OPĆINA GARČIN

Telefon: 035/422-442
Email: garcin.opcina@gmail.com

RAČUNOVODSTVO OPĆINE

Telefon: 035/476-016
Email: garcin.opcina@gmail.com

KOMUNALNI REDAR

Telefon: 035/422-051
Email: garcin.opcina@gmail.com

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Telefon: 035/422-038
Email: garcin.opcina@gmail.com

URED NAČELNIKA

Telefon: 035/423-247
Email: garcin.opcina@gmail.com

MATIČNI URED

Telefon: 035/422-029

Župni ured Garčin
035/422-156

Garčin d.o.o. Garčin
098/1607-588

Dom zdravlja Zadubravlje dr. Sanja Samardžić
035/225-318

Matični ured Garčin
035/422-029

Dom zdravlja Garčin dr. Tatjana Čaldarević i dr. Ivan Jergović
035/422-031 (Čaldarević), 035/422-726 (Jergović)

Osnovna škola “Vjekoslav Klaić” Garčin
035/422-032

Ljekarna Garčin
035/422-034

Željeznički kolodvor Garčin
035/422-087

Župni ured Trnjani
035/422-172

Stomatološka ambulanta Garčin dr. Mirta Didović
035/423-740

Dom zdravlja Klokočevik dr. Ivan Jergović
035/424-034

Runolist d.o.o. Garčin
035/439-267

SADRŽAJ

Skip to content