JAVNI UVID u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 29. točke 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19), Općinski načelnik Općine Garčin objavljuje JAVNI UVID u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Garčin

Općina Garčin obavještava zainteresiranu javnost o stavljanju na javni uvid Prijedloga I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin.

Javni uvid u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Garčin trajat će 15 (petnaest) kalendarskih dana u razdoblju od 31. listopada 2020. do 14. studenog 2020. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog I. izmjena i dopuna Programa objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici općine (www.opcina-garcin.hr ).

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa u tiskanom obliku dostupan je na stranici općine i u prostoriji Općine Garčin, Kralja Tomislava 92, Garčin, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog I. izmjena i dopuna Programa na propisanom obrascu tijekom cijelog razdoblja javnog uvida, a najkasnije do isteka javnog uvida (14. studenog 2020. godine do 15:00 sati).

Prigovori na prijedlog I. izmjena i dopuna Programa moraju biti napisani čitko na obrascu sudjelovanja u savjetovanju o Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Garčin s imenom i prezimenom te adresom podnositelja i dostavljaju se na adresu: Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin.

Načelnik Općine Garčin
Mato Grgić, dipl. iur.

obrazac-sudjelovanja-na-javnom-uvidu-nacrta-I. izmjena i dopuna-programa-rapsolaganja-poljoprivrednim-zemljistem-u-vlasnistvu-rh-na-podrucju-opcine-garčin

I. izmjene i dopune PRPZ-Općine-Garčin

2 Zaključak o pokretanju postupka izmjena i dopuna PRPZ

Skip to content