Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17) i članka 48. Statuta Općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 02/18, 9/13 i 13/18 – pročišćeni tekst), načelnik Općine Garčin dana 2. listopada 2018. godine daje na uvid

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GARČIN

Nacrt plana gospodarenja otpadom objavljuje se radi pribavljanja mišljenja prijedloga i primjedbi javnosti.

Uvid u Nacrt plana može se izvršiti u prostorijama Općine Garčin, Kralja Tomislava 92, svaki radni dan od 9:00 do 12:00 sati.

Nacrt plana dostupan je i na službenoj internet stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr

Svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt Plana možete dostaviti u Općinu Garčin u pisanom obliku ili putem e-mail adrese: garcin-opcina@gmail.com zaključno do 2. studenog 2018. godine

Načelnik Općine

Mato Grgić, dipl. iur.

PRILOZI

Poziv na javni uvid

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin

Skip to content