Javni poziv za upis djece u program predškole za 2018./2019. pedagošku godinu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u:

Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2012. god. do 31.03.2013. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
  • Preslike osobnih iskaznica roditelja
  • Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  • Preslika kartona imunizacije
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se do 14. rujna 2018. u Općini prebivališta djeteta.

Očekivani početak trajanja programa predškole je listopad 2018. ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

 

PRILOZI

Zahtjev za upis u predškolu

Skip to content