JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2020./2021. godinu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Za akademsku godinu 2020./2021. u Proračunu Općine Garčin osigurana su sredstva kao financijska pomoć studentima.

Pravo podnošenje zahtjeva za jednokratnu financijsku pomoć imaju redoviti studenti 2. i viših godina za vrijeme trajanja predavanja i šest mjeseci apsolventskog staža, koji udovoljavaju sljedećim uvjetima i kriterijima:

  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da kandidati i njihovi roditelji imaju prebivalište na području Općine Garčin
  • da su redovni studenti Višeg ili Visokog učilišta,
  • da nisu stariji od 27 godina na dan podnošenja zahtjeva
  • da nisu ostvarili pravo na državnu, županijsku ili neku drugu stipendiju ili pomoć

Svi studenti koji ostvare pravo na financijsku pomoć dobivaju jednaki iznos. Jednokratna financijska pomoć uplaćuje se nakon zaključenog ugovora kao naknada na ime troškova smještaja, prehrane, prijevoza i literature.
Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin u Garčinu, Kralja Tomislava 92, osobno ili poštom preporučeno, isključivo na popunjenom zahtjevu. Obrazac Zahtjeva može se dobiti u općini ili na web stranici općine www.opcina-garcin.hr.

Uz zahtjev treba priložiti sljedeće dokumente:
a) presliku osobne iskaznice,
b) potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje (fakultet, smjer, godina),
c) broj tekućeg, žiro ili štednog računa s IBAN-om

Javni poziv traje od 15.01.2021. – 15.02.2021. Rok za predaju zahtjeva je 15. veljače 2021. do 14:00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 30 dana od roka za predaju zahtjeva.

Nepravodobni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin
Marko Barić, mag. iur.

 

PRILOZI

Obrazac prijave za studente – akademska godina 2019 2020

Skip to content